TAČR TREND FW06010112, 6. veřejná soutěž 

 Projekt je zaměřen na výzkum a vývoj progresivních systémů mezioperační a dlouhodobé funkční a protikorozní ochrany přesných odlitků z Mg slitin vyráběných technologií, kterou má společnost ALUCAST jako jediná v EU vyvinutou a připravenou ke komerčnímu provozu od 06/2022. Na základě know-how získaného v průběhu řešení předkládaného projektu bude moci společnost nabídnout svým zákazníkům nejen přesný hořčíkový odlitek, ale současně i navrhnout a realizovat „na klíč“ optimální řešení protikorozní ochrany pro konkrétní aplikaci i provozně-korozní podmínky. V rámci projektu budou zkoumány jak konvenční, tak i alternativní povrchové úpravy a předúpravy povrchů přesných Mg odlitků s cílem dosažení požadovaného ochranného efektu a dlouhodobé protikorozní ochrany se všemi aspekty BestAvailableTechnology.