Dotační projekty

Projekty, které jsme s pomocí dotací mohli realizovali.

2009

Projekt

VÝROBA VYSOCE PŘESNÝCH Al ODLITKŮ PŘESNÝM LITÍM

byl spolufinancován Evropskou unií

V rámci OPPIK, ALUCAST, s.r.o. se zabývala kontrolou homogenity odlitků pomocí RTG, kontrolou povrchových vad, kontrolou chemického složení materiálu a kontrolou mechanických hodnot.

2013

Projekt

ZAVEDENÍ MODERNÍ, VYSOCE EFEKTIVNÍ A RYCHLÉ VÝROBY MODELŮ TECHNOLOGIÍ RAPID PROTOTYPING

byl financován Evropskou unií

V rámci OPPIK, ALUCAST, s.r.o. navrhl tiskárnu modelů, sušicí komoru pro výrobu keramických forem a pec pro ekologické spalování modelů.

2015

Projekt

ŘEŠENÍ VÝROBY ROZMĚRNÝCH ODLITKŮ

byl financován Evropskou unií

V rámci OPPIK, ALUCAST, s.r.o. se zabývala výrobou velkých voskových modelů, výrobou keramických forem na robotickém pracovišti, tepelným zpracováním odlitků v souladu s NADCAP.

2013–2016

Projekt

VÝZKUM POKROČILÝCH LEHKÝCH LITIN PRO INŽENÝRSKÉ APLIKACE

Projekt je financován Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Projekt je zaměřen na výzkum a vývoj nekonvenčního způsobu výroby vysoce kvalitních, lehkých a houževnatých odlitků ze slitin hliníku (AlSi7Mg0,6) s využitím přesného lití a řízeného tuhnutí taveniny postupným ponořováním formy do chladicího média. Předmětem výzkumu a vývoje tedy bude zvýšení jejich požadovaných výkonnostních vlastností touto navrženou metodou.

2018–2021

Projekt

NEKONVENČNÍ TECHNOLOGIE VÝROBY ODLITKŮ Z Mg SLITIN METODOU PŘESNÉHO LITÍ A ŘÍZENÉHO TUHNUTÍ TAVENINY V KERAMICKÉ FORMĚ

Projekt je financován Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Projekt je zaměřen na výzkum a vývoj nekonvenční technologie výroby vysoce kvalitních, lehkých a složitých odlitků z hořčíkových slitin v ČR a EU metodou přesného lití a řízeného tuhnutí taveniny v keramické formě.

2019

Projekt

VÝROBA PŘESNÝCH ODLITKŮ S MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKOU STĚNY O MAXIMÁLNÍ TUHOSTI A MAXIMÁLNÍ ROZMĚROVÉ STABILITĚ

byl spolufinancován Evropskou unií

Výroba sofistikovaných voskových modelů, závěsný komorový tryskač, ruční komorový tryskač, dichteindex, termická analýza, emisní spektrometr byla řešena ve firmě ALUCAST, sro.

2020–2023

Projekt

VÝVOJ NEKONVENČNÍ TECHNOLOGIE VÝROBY AL ODLITKŮ METODOU PŘESNÉHO LITÍ TVAROVĚ NÁROČNÝCH ODLITKŮ INOVACÍ POSTUPŮ ŘÍZENÉHO OCHLAZOVÁNÍ KERAMICKÉ FORMY PO ODLITÍ

Projekt je financován Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Projekt je zaměřen na dokončení vývoje vlastní nekonvenční technologie společnosti. Alucast pro odlévání vysokopevnostních odlitků z Al slitin jejich tuhnutím při ponoření formy do chladícího média (technologie ANNA). V rámci projektu bude zásadně inovována technologie, aby bylo dosaženo systematicky reprodukovatelného stavu s garancí strukturně-mechanických vlastností v jakékoli části odlitku.

Kontaktujte nás

Poptávka

Máte 3D projekt výrobku, skicu na papíře nebo starý výrobek, který chcete odlít? Napište nám.
1.

Konzultace

Poskytneme vám odborné konzultace a posoudíme vhodnost odlití vašeho výrobku.
2.

Cenová nabídka

Po konzultaci vám připravíme detailní cenovou nabídku výroby odlitků.
3.

Realizace

V domluveném termínu provedeme zhotovení a dodání zakázky.
4.

Kontaktní formulář

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.
nebo