byl spolufinancován Evropskou unií.

V rámci OPPIK bude ve společnosti ALUCAST,s.r.o. řešena kontrola odlitků  dle normy NADCAP. Požadovaný proces NDT pod NADCAP  bude řešen investicemi: