Projekt

VÝZKUM POKROČILÝCH LEHKÝCH LITIN PRO INŽENÝRSKÉ APLIKACE

Projekt je financován Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Projekt je zaměřen na výzkum a vývoj nekonvenčního způsobu výroby vysoce kvalitních, lehkých a houževnatých odlitků ze slitin hliníku (AlSi7Mg0,6) s využitím přesného lití a řízeného tuhnutí taveniny postupným ponořováním formy do chladicího média. Předmětem výzkumu a vývoje tedy bude zvýšení jejich požadovaných výkonnostních vlastností touto navrženou metodou.