Projekt

VÝVOJ NEKONVENČNÍ TECHNOLOGIE VÝROBY AL ODLITKŮ METODOU PŘESNÉHO LITÍ TVAROVĚ NÁROČNÝCH ODLITKŮ INOVACÍ POSTUPŮ ŘÍZENÉHO OCHLAZOVÁNÍ KERAMICKÉ FORMY PO ODLITÍ

Projekt je financován Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Projekt je zaměřen na dokončení vývoje vlastní nekonvenční technologie společnosti. Alucast pro odlévání vysokopevnostních odlitků z Al slitin jejich tuhnutím při ponoření formy do chladícího média (technologie ANNA). V rámci projektu bude zásadně inovována technologie, aby bylo dosaženo systematicky reprodukovatelného stavu s garancí strukturně-mechanických vlastností v jakékoli části odlitku.