Tryskání tlakovou vodou

Tryskání tlakovou vodou

Technologie odstraňování keramické formy tlakovou vodou, která je zavedena ve společnosti ALUCAST,s.r.o. patří mezi velmi šetrné technologie jak z hlediska kvality povrchu odlitku, tak z hlediska ochrany životního prostředí. Jak je uvedeno na foto 1.,2. a 3., odstraňování keramické formy tlakovou vodou na rozdíl od odstraňování keramické licí formy cestou suchou, tj. pomocí vzduchu a pevného media (ocelová drť) zajistí odlitky s nenarušeným povrchem a s velmi ostrými konturami.

             

Foto 1.                                                       Foto 2.                                                       Foto 3.

 

Foto 1. Odlitek otryskán tlakovou vodou

Foto 2. Odlitek otryskán tlakovou vodou s následným jemným přetryskáním korundem

Foto 3. Tvar odlitku je silně znehodnocen, hrany jsou natemovány a to vlivem suchého tryskání pevným mediem. (Takto vypadá odlitek od firem, které tryskají suchou cestou, tj. tlakovým vzduch a pevným mediem)