Odlévané slitiny hliníku

Odlévané slitiny hliníku

Seznam odlévaných materiálů:

 EN AC-AlCu4Ti
 EN AC-AlSi10Mg(b)
 EN AC-AlSi7Mg0,3
 EN AC-AlSi7Mg0,6

Přehled materiálů a mechanických hodnot