Rapid Prototyping

Rapid Prototyping

Výroba modelů na 3D tiskárnách je dnes zcela běžná a tuto technologii má již dnes řada firem. Pokud je žádán finální výrobek z palstu (ABS), pak díl vyroben na 3D tiskárně plně vyhovuje. Pokud však zákazník žádá finální výrobek z kovu (Al, Fe, Mg, atd.), pak je nutné tento model vyrobený na 3D tiskárně opět technologií rychlého prototypování (RAPID PROTOTYPING) převést do stavu odlitků.

 

 

Současná technologie výroby přesných odlitků v ČR umožňuje výrobu odlitků v termínech několika týdnů. Technologie zavedená ve společnosti Alucast, s.r.o. nabídne dodávku odlitků v řádu dnů.

 

Rapid prototyping