Postup výroby odlitků metodou vytavitelného modelu

Stručný popis výroby hliníkových odlitků metodou vytavitelného modelu ve společnosti Alucast, s.r.o.

Přehled nejdůležitějších kroků výrobního procesu.