Skenování

Skenování

Kontrola rozměrů je prováděna na skenovacím zařízení ATOS s možností tvorby barevných map zobrazující odchylky.

Toto zařízení je možno také využít pro kontrolu Vašich výrobků.